fbpx

Brianne Appeldoorn
Zimmermanweg 82
3015 CP Rotterdam

Openbare Basisschool de Flint
T.a.v. de heer L. Ligtvoet
Matthijs Vermeulenstraat 71
7425 HP Deventer

Rotterdam, [DATUM]

Betreft: vacature leerkracht basisonderwijs

Geachte heer Loek,

Op onderwijsvacaturebank.nl las ik de openstaande vacature voor leerkracht basisonderwijs op basisschool Sint Willibrordus in Nijmegen. Ik werd al snel enthousiast door de open wijze waarop u uw school en de manier van onderwijs omschrijft. Middels deze brief wil ik u mijn motivatie voor de functie van leerkracht basisonderwijs overbrengen.

Het vak van leerkracht is mij met de paplepel ingegoten; mijn beide ouders zijn in het onderwijs werkzaam. Ik wist van jongs af aan dat ik ook in het basisonderwijs wilde gaan werken en om die reden ben ik de opleiding Leraar Basisonderwijs (PABO) aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven gaan volgen. Twee jaar geleden heb ik deze met lof afgerond en daarna heb ik de opleiding Remedial Teaching gevolgd aan dezelfde hogeschool. Na al het studeren en stage lopen kijk ik nu vol enthousiasme uit naar een eigen klas, om zo alles wat ik geleerd heb in de praktijk te kunnen brengen. Gelukkig heb ik als leraar in opleiding al veel kunnen ‘oefenen’.

Aangezien de wet ‘Passend Onderwijs’ ingegaan is en scholen verplicht zijn om een passende onderwijsplek aan leerlingen te bieden, dienen scholen zich met zeer uiteenlopende hulpvragen bezig te houden. Een voorbeeld is het onderwijs aan kinderen met een taalachterstand door medische redenen. De kennis van een extra remedial teacher zal daarbij van pas komen. Ik verwacht om deze reden dan ook een goede kandidaat voor uw openstaande vacature te zijn.

Ik heb niet alleen mijn vakken met goede cijfers afgerond, ook tijdens stages als leerkracht basisonderwijs heb ik goede beoordelingen mogen ontvangen. De wijze waarop uw basisschool omgaat met onderwijs en de visie daarop sluit volledig aan bij mijn eigen werkwijze en visie. Ik verwacht me dan ook helemaal thuis te voelen op uw school.

Wat mij aanspreekt aan de functie van leerkracht basisonderwijs is de interactie met de kinderen die op deze leeftijd niet alleen luisteren, maar ook zelf veel te vertellen en te vragen hebben. Het overbrengen van kennis en vaardigheden op een dynamische manier is waar mijn hart ligt. In het onderwijs is iedere dag anders en ieder kind verdient een eigen benadering. Ik ben een geduldig en sociaal persoon en een echte teamspeler die zich eenvoudig aan anderen aanpast en zaken graag met humor benadert. Zoals u in uw vacature voor leerkracht basisonderwijs als eis aangeeft ben ik flexibel inzetbaar en fulltime beschikbaar.

Ik hoop dat mijn brief voor u aanleiding geeft tot een gesprek, zodat ik mijn motivatie en enthousiasme voor de functie van leerkracht basisonderwijs persoonlijk aan u over kan brengen.

Ik zie uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Brianne Appeldoorn

Let op: Zowel deze sollicitatiebrief voor Leerkracht Basisonderwijs als alle andere zijn bedoeld als voorbeeld. Een sollicitatiebrief of motivatiebrief is doorgaans niet langer dan 1 A4. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij ieders situatie zijn onze brieven langer dan gebruikelijk, gebruik dus enkel dat wat voor jou van toepassing is.