Motivatiebrief Orthopedagoog – gratis downloads 👇

 

Op deze pagina, 4 gratis voorbeeld motivatiebrieven voor Orthopedagoog gebaseerd op actuele vacatures:
1. Orthopedagoog
2. Orthopedagoog
3. Psycholoog/Orthopedagoog
4. Gedragsdeskundige / orthopedagoog

Gebruik gratis onderstaande voorbeeldbrieven die zijn gebaseerd op actuele vacatures en dus up-to-date. Perfect als inspiratie en eenvoudig aan te passen om jouw eigen, unieke motivatiebrief te creëren.

Vind je het lastig om ze aan te passen naar je eigen situatie? Dan raden we je aan om onze uitgebreide gids voor het schrijven van een motivatiebrief erbij te pakken.


Voorbeeld motivatiebrief: Orthopedagoog

[Je naam]
[Je adres]
[Postcode en woonplaats]
[Je e-mailadres]
[Je telefoonnummer]

[Bedrijfsnaam]
[T.a.v. Afdeling Personeelszaken]
[Adres bedrijf]
[Postcode en plaats bedrijf]

[Plaats], [Datum]

Betreft: Sollicitatie Orthopedagoog

Geachte heer/mevrouw,

Met veel enthousiasme reageer ik op de vacature voor orthopedagoog bij uw kleinschalige organisatie in de regio Schiedam. Als gedreven professional met een afgeronde opleiding Orthopedagogiek en een passie voor het helpen van jongeren, ben ik ervan overtuigd dat ik een waardevolle aanvulling kan zijn op uw team.

Wat mij zo aanspreekt in deze functie is de focus op het begeleiden van hoogbegaafde jongeren met een hulpvraag en het bieden van persoonlijke en op maat gemaakte zorg. Ik geloof er sterk in dat ieder individu unieke behoeften heeft en verdient om gehoord en gezien te worden. Samen met ouders, kind/jeugdige en school wil ik werken aan het versterken van emotie regulatie, executieve vaardigheden, sociale vaardigheden en het reduceren van angsten en sombere gevoelens. Ook vind ik het belangrijk om te werken aan het zelfbeeld van jongeren en psycho-educatie over hoogbegaafdheid te bieden. Daarnaast zie ik het als een uitdaging om hoogbegaafde jongeren terug te leiden naar onderwijs en hen te ondersteunen in hun ontwikkeling.

Graag wil ik een persoonlijk voorbeeld delen waaruit mijn belangrijkste kwaliteiten blijken. Tijdens mijn werk als orthopedagoog bij een vergelijkbare organisatie heb ik een jongere begeleid die te maken had met ernstige thuissituatie problematiek. Met geduld, begrip en een individueel afgestemde aanpak heb ik deze jongere kunnen ondersteunen in het ontwikkelen van emotie regulatie en sociale vaardigheden. Uiteindelijk heeft de jongere grote stappen gezet en is zijn zelfvertrouwen gegroeid. Dit heeft mij ontzettend gemotiveerd om mij verder te specialiseren in het begeleiden van jongeren met complexe hulpvragen.

Wat mij aanspreekt aan [bedrijf] is het kleinschalige en laagdrempelige karakter. Ik geloof dat dit bijdraagt aan een warm en persoonlijk werkklimaat waarin alle medewerkers nauw samenwerken en streven naar de beste zorg voor hoogbegaafde jongeren. Ik ben ervan overtuigd dat mijn enthousiasme, kennis en ervaring een positieve bijdrage kunnen leveren aan het behalen van deze doelen.

In mijn opleiding en werkervaring heb ik opgedaan wat nodig is om uitstekend diagnostisch onderzoek uit te voeren en zelfstandig behandelingen te bieden aan jongeren. Daarnaast heb ik specifieke kennis en ervaring opgebouwd op het gebied van hoogbegaafdheid en ben ik goed bekend met de sociale kaart. Mijn enthousiasme en motivatie om jongeren verder te helpen zijn de drijfveren achter mijn werk.

Met vriendelijke groet,

[Je naam]

Terug naar boven


👇 De voorbeeld motivatiebrieven gaan verder onder dit blok

Je vindt voorbeeld motivatiebrieven voor ieder beroep en in elke branche. Ga direct naar jouw branche:
administratief & secretarieel | beleid & organisatie | commercieel & verkoop | design & marketing | detailhandel | horeca & toerisme | industrie & productie | installatie reparatie & onderhoud | IT en development | onderwijs | schoonmaak | supermarkt | transport & Logistiek | vakantiebaan | voeding & beweging | werving & selectie | zorg en welzijn.

Terug naar boven


Voorbeeld motivatiebrief: Orthopedagoog

[Je naam]
[Je adres]
[Postcode en woonplaats]
[Je e-mailadres]
[Je telefoonnummer]

[Bedrijfsnaam]
[T.a.v. Afdeling Personeelszaken]
[Adres bedrijf]
[Postcode en plaats bedrijf]

[Plaats], [Datum]

Betreft: Sollicitatie Orthopedagoog

Geachte heer/mevrouw,

Met veel interesse las ik de vacaturetekst voor de functie van orthopedagoog/gedragdeskundige bij team Beter Thuis in Zoetermeer. Het lijkt mij een geweldige uitdaging om samen met andere hulpverleners gezinnen op maat te begeleiden en te coördineren in de zorg en ondersteuning. Graag wil ik mijn motivatie voor deze functie toelichten.

Als orthopedagoog heb ik ruime ervaring in het werken met kinderen en jongeren in complexe gezinssituaties. Ik ben flexibel, creatief en kan out-of-the-box denken om passende oplossingen te vinden. Mijn afgeronde opleiding als gedragswetenschapper, in combinatie met minimaal twee jaar ervaring als orthopedagoog met een diagnostiekaantekening, hebben mij goed voorbereid op deze rol. Ik ben bekend met het uitvoeren van orthopedagogische en psychologische diagnostiek en kan deze resultaten praktisch vertalen naar handvatten voor herstel van het gewone leven van de jongeren en het gezin.

Ik ben zeer enthousiast over de mogelijkheid om mijn expertise toe te passen in het multidisciplinaire overleg en om een bijdrage te leveren aan het behandelbeleid onder de verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar. Daarnaast zie ik het als mijn taak om gezinnen met opvoedingsproblemen in combinatie met psychiatrische problematiek intensief te begeleiden, waarbij ik ook een mediërende rol kan vervullen als orthopedagoog of psycholoog. Ik heb ervaren dat het versterken van de eigen kracht van het gezin en het betrekken van het netwerk hierbij essentieel zijn, en ik ben bekend met verschillende netwerkinterventies die bijdragen aan het behoeften van het gezin.

Wat mij aanspreekt in deze vacature bij [bedrijf] is de kans om samen te werken in een dynamisch en betrokken team dat volop in ontwikkeling is. Ik ben zeer gemotiveerd om bij te dragen aan de begeleiding en ondersteuning van gezinnen in Zoetermeer. Ik vind het belangrijk om mijn kennis en ervaring in te zetten om gezinnen te helpen en het gewone leven weer op de rit te krijgen.

Met mijn enthousiasme, kennis en ervaring als orthopedagoog/gedragdeskundige, kan ik een waardevolle bijdrage leveren aan het team Beter Thuis. Ik ben ervan overtuigd dat mijn persoonlijke kwaliteiten, zoals mijn empathie, communicatieve vaardigheden en creatieve denkwijze van toegevoegde waarde zijn voor zowel het team als de gezinnen waarmee ik zal werken.

Ik kijk ernaar uit om mijn motivatie verder toe te lichten in een persoonlijk gesprek. Bijgevoegd vindt u mijn CV met meer informatie over mijn achtergrond en werkervaring. Graag zou ik de kans krijgen om deze motivatie in een persoonlijk gesprek nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

[Je naam]

Terug naar boven


Voorbeeld motivatiebrief: Psycholoog/Orthopedagoog

[Je naam]
[Je adres]
[Postcode en woonplaats]
[Je e-mailadres]
[Je telefoonnummer]

[Bedrijfsnaam]
[T.a.v. Afdeling Personeelszaken]
[Adres bedrijf]
[Postcode en plaats bedrijf]

[Plaats], [Datum]

Betreft: Sollicitatie Psycholoog/Orthopedagoog

Geachte heer/mevrouw,

Mijn enthousiasme en leergierigheid hebben mij ertoe geleid om te solliciteren op de functie van psycholoog/orthopedagoog bij [bedrijf]. Uw vacaturetekst sprak me direct aan, omdat ik toe ben aan een nieuwe uitdaging en graag een andere doelgroep wil ervaren. Daarnaast spreekt het mij aan om er vooral te zijn voor mijn team. Ik ben ervan overtuigd dat mijn ervaring en kwaliteiten goed passen bij deze functie en ik zou dan ook graag de kans krijgen om mijn bijdrage te leveren aan het team en de doelgroep waar jullie mee werken.

Als psycholoog/orthopedagoog heb ik ervaring met het werken binnen verschillende settingen, waaronder de gehandicaptenzorg, jeugdhulp en ggz. Hierdoor heb ik ruime kennis en expertise opgebouwd in het omgaan met complexe problematiek. Ik ben flexibel en communicatief sterk, waardoor ik goed kan samenwerken met verschillende disciplines en de cliënten kan ondersteunen in hun ontwikkeling. Daarnaast ben ik ondernemend van aard en sta ik open voor nieuwe uitdagingen en mogelijkheden.

Wat mij vooral aanspreekt in deze vacature is de voortrekkersrol die ik kan vervullen. Hoewel ik geen leidinggevende functie heb, kan ik op inhoudelijk gebied wel een belangrijke rol spelen binnen het team. Ik zie het als mijn taak om kennis en expertise over te brengen op mijn collega’s, zodat we gezamenlijk de best mogelijke zorg kunnen bieden aan de cliënten. Ik ben hierin gedreven en vastbesloten om verandering te bewerkstelligen.

Een persoonlijk voorbeeld van mijn belangrijkste kwaliteiten is mijn ervaring met het begeleiden van een cliënt met een licht verstandelijke beperking die ook te maken had met psychiatrische problematiek. In deze situatie was ik verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van een behandelplan, waarbij ik intensief samenwerkte met het team en de cliënt. Door mijn flexibiliteit en goede communicatieve vaardigheden, kon ik de cliënt helpen om zijn zelfredzaamheid te vergroten en zijn psychische klachten te verminderen. Dit was een complexe casus, maar dankzij mijn standvastigheid en visie op inhoudelijke zorg konden we samen positieve resultaten behalen.

Graag zou ik meer willen weten over de organisatie en de voordelen van het werken bij [bedrijf]. Ik zie een vaste dienstverband met veel interesse tegemoet, maar ben ook open voor de mogelijkheid om eerst via Corparis te ervaren. Ik ben ervan overtuigd dat deze werkplek een waardevolle ervaring zal bieden en dat ik met behulp van de Corparis Academie mijn persoonlijke ontwikkeling verder kan stimuleren. Bovendien spreekt het grote netwerk van zorgprofessionals mij aan, waardoor ik mijn kennis en ervaring kan delen en van anderen kan leren.

Met vriendelijke groet,

[Je naam]

Terug naar boven


Voorbeeld motivatiebrief: Gedragsdeskundige / orthopedagoog

[Je naam]
[Je adres]
[Postcode en woonplaats]
[Je e-mailadres]
[Je telefoonnummer]

[Bedrijfsnaam]
[T.a.v. Afdeling Personeelszaken]
[Adres bedrijf]
[Postcode en plaats bedrijf]

[Plaats], [Datum]

Betreft: Sollicitatie Gedragsdeskundige / orthopedagoog

Geachte heer/mevrouw,

Graag wil ik via deze motivatiebrief mijn interesse uiten voor de functie van gedragsdeskundige binnen uw organisatie. Ik ben ervan overtuigd dat mijn kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen goed aansluiten bij de taken en verantwoordelijkheden die bij deze functie horen.

Als gedragsdeskundige hecht ik veel waarde aan het bieden van passende ondersteuning en behandeling aan cliënten op basis van hun behoeften en mogelijkheden. Ik heb ervaring met het opstellen van ondersteunings- en behandelplannen en kan medewerkers goed begeleiden en ondersteunen in het nadenken over het gedrag en de bejegening van cliënten. Daarnaast ben ik in staat om beeldvorming, psychodiagnostisch onderzoek, advisering en behandeling uit te voeren. Ik werk graag nauw samen met de cliënt, zijn/haar vertegenwoordigers en persoonlijk begeleider om zo de best mogelijke zorg te bieden.

Wat mij zo aanspreekt in deze vacature is de mogelijkheid om bij te dragen aan de deskundigheidsbevordering en teamontwikkeling binnen de organisatie. Ik geloof in het belang van continue ontwikkeling en het delen van kennis en ervaring. Ik vind het dan ook erg waardevol om mijn expertise te kunnen inzetten om het team te versterken en de zorg voor cliënten te verbeteren.

Een persoonlijk voorbeeld waaruit mijn belangrijkste kwaliteiten blijken, is de situatie waarin ik betrokken was bij de begeleiding en behandeling van een cliënt met een ernstige verstandelijke beperking. Door mijn systematische en gestructureerde aanpak kon ik de cliënt op maat gemaakte ondersteuning bieden en zijn gedrag beter begrijpen. Hierdoor kon het team effectiever omgaan met de cliënt en werd de kwaliteit van de zorg verbeterd. Ik geloof dat ik met mijn initiatief, inspiratie en reflectievermogen een waardevolle bijdrage kan leveren aan het team en de organisatie.

Ik ben erg enthousiast over de mogelijkheid om bij [bedrijf] te werken en mijn vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling voort te zetten. Daarnaast spreekt het kleinschalige en cliëntgerichte werken mij erg aan. Ik ben ervan overtuigd dat ik met mijn kennis, ervaring en persoonlijkheid een waardevolle aanvulling kan zijn voor uw team en organisatie.

Met vriendelijke groet,

[Je naam]

Terug naar boven

Let op: Zowel deze sollicitatiebrief voor Orthopedagoog als alle andere zijn bedoeld als voorbeeld. Een sollicitatiebrief of motivatiebrief is doorgaans niet langer dan 1 A4. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij ieders situatie zijn onze brieven langer dan gebruikelijk, gebruik dus enkel dat wat voor jou van toepassing is.