Motivatiebrief Logopedist – gratis downloads 👇

 

Op deze pagina, 4 gratis voorbeeld motivatiebrieven voor Logopedist gebaseerd op actuele vacatures:
1. Logopedist
2. Logopedist
3. Logopedist Gehandicaptenzorg
4. Assistent Logopedist

Gebruik gratis onderstaande voorbeeldbrieven die zijn gebaseerd op actuele vacatures en dus up-to-date. Perfect als inspiratie en eenvoudig aan te passen om jouw eigen, unieke motivatiebrief te creëren.

Vind je het lastig om ze aan te passen naar je eigen situatie? Dan raden we je aan om onze uitgebreide gids voor het schrijven van een motivatiebrief erbij te pakken.


Voorbeeld motivatiebrief: Logopedist

[Je naam]
[Je adres]
[Postcode en woonplaats]
[Je e-mailadres]
[Je telefoonnummer]

[Bedrijfsnaam]
[T.a.v. Afdeling Personeelszaken]
[Adres bedrijf]
[Postcode en plaats bedrijf]

[Plaats], [Datum]

Betreft: Sollicitatie Logopedist

Geachte heer/mevrouw,

Graag solliciteer ik naar de functie van logopedist bij [bedrijf]. De vacaturetekst heeft mijn interesse gewekt vanwege de focus op interdisciplinaire samenwerking en het werken met cliënten met neurologische stoornissen en een verstandelijke beperking. Met mijn afgeronde hbo-opleiding logopedie en mijn registratie in het kwaliteitsregister, ben ik ervan overtuigd een waardevolle aanvulling te kunnen zijn op het team.

Wat mij specifiek aanspreekt in deze vacature is de diversiteit van het werkveld. Het verrichten van logopedisch onderzoek en het geven van behandeling aan zowel kinderen als volwassenen zie ik als een uitdaging waarin ik mijn expertise en ervaring kan inzetten. Daarnaast spreekt het mij aan om cliënten en hun cliëntsysteem te informeren, adviseren en begeleiden. Dit sluit goed aan bij mijn sterke communicatieve vaardigheden en mijn vermogen om op verschillende niveaus te schakelen.

Als logopedist heb ik ervaring met en kennis van ondersteunde communicatie en eet- en drinkproblematiek, wat een pre is voor deze functie. Ik ben gedreven om mijn kennis op dit gebied verder uit te breiden en mijn expertise in te zetten ten behoeve van de cliënten. Daarnaast ben ik bekend met het werken in een multidisciplinair team en heb ik ervaring met het participeren in overlegsituaties. Ik ben dan ook goed in staat om interdisciplinair samen te werken en te schakelen met verschillende disciplines binnen de organisatie.

Wat mij uniek maakt als logopedist is mijn persoonlijke betrokkenheid en empathie. Dit komt met name naar voren in een bijzonder voorbeeld uit mijn loopbaan. Ik heb gewerkt met een jonge cliënt met een ernstige vorm van spraakapraxie, waardoor hij grote moeite had met spreken. Door middel van intensieve behandeling en het inzetten van ondersteunde communicatiesystemen, zoals gebarentaal en ondersteunende technologie, heb ik hem geholpen zijn communicatieve vaardigheden enorm te verbeteren. Dit heeft niet alleen zijn levenskwaliteit verhoogd, maar heeft ook een grote impact gehad op zijn omgeving.

Wat betreft mijn persoonlijke eigenschappen ben ik een nuchtere en humorvolle logopedist. Ik blijf kritisch naar mezelf kijken en ben altijd bereid om te reflecteren op mijn eigen handelen. Daarnaast beschik ik over uitstekende contactuele eigenschappen en beheers ik de Nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk goed. Deze eigenschappen stellen mij in staat om effectief te communiceren met cliënten, hun cliëntsysteem en mijn collega’s.

In het geval van [bedrijf] spreekt met name de specialisatie in observatie, diagnose en behandeling van epilepsie en slaapstoornissen mij aan. Ik ben enthousiast om mijn expertise op het gebied van logopedie in te zetten ten behoeve van cliënten met epilepsie en neurologische stoornissen. Daarnaast spreekt het mij aan dat er binnen het team veel ruimte is voor ontwikkelmogelijkheden en dat er mogelijkheden zijn om trainingen te volgen via GoodHabitz. Dit toont aan dat [bedrijf] investeert in de groei en ontwikkeling van medewerkers, wat ik zeer waardeer.

Met mijn ervaring, kwaliteiten en persoonlijke betrokkenheid ben ik ervan overtuigd dat ik een waardevolle aanvulling kan zijn op het team van logopedisten bij [bedrijf]. Graag licht ik mijn motivatie en ervaring verder toe in een persoonlijk gesprek. Ik kijk ernaar uit om mijn enthousiasme en passie voor logopedie over te brengen en samen te werken aan de behandeling en begeleiding van cliënten.

Met vriendelijke groet,

[Je naam]

Terug naar boven


👇 De voorbeeld motivatiebrieven gaan verder onder dit blok

Je vindt voorbeeld motivatiebrieven voor ieder beroep en in elke branche. Ga direct naar jouw branche:
administratief & secretarieel | beleid & organisatie | commercieel & verkoop | design & marketing | detailhandel | horeca & toerisme | industrie & productie | installatie reparatie & onderhoud | IT en development | onderwijs | schoonmaak | supermarkt | transport & Logistiek | vakantiebaan | voeding & beweging | werving & selectie | zorg en welzijn.

Terug naar boven


Voorbeeld motivatiebrief: Logopedist

[Je naam]
[Je adres]
[Postcode en woonplaats]
[Je e-mailadres]
[Je telefoonnummer]

[Bedrijfsnaam]
[T.a.v. Afdeling Personeelszaken]
[Adres bedrijf]
[Postcode en plaats bedrijf]

[Plaats], [Datum]

Betreft: Sollicitatie Logopedist

Geachte heer/mevrouw,

Middels deze motivatiebrief wil ik mijn enthousiasme uiten voor de functie van logopedist bij [bedrijf] in Den Haag. De vacaturetekst heeft mijn interesse gewekt en ik ben ervan overtuigd dat mijn kwaliteiten en ervaring goed aansluiten bij deze rol.

Wat mij aanspreekt in deze functie is de afwisseling van groepsbehandeling, individuele therapie en ouderbegeleiding. Ik hecht veel waarde aan multidisciplinair werken en het behandelen van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Door mijn logopedische behandeling en aanvullende diagnostiek wil ik eraan bijdragen dat kinderen zich beter kunnen uitdrukken en begrepen voelen. De combinatie van praktijkervaring en opleidingen stelt mij in staat om mij te specialiseren in de behandeling van TOS, wat mij veel energie geeft.

Een persoonlijk voorbeeld waaruit mijn belangrijkste kwaliteiten blijken, is mijn ervaring met groepsbehandeling. Ik heb eerder samengewerkt met een pedagogisch behandelaar, waarbij we elkaar hebben kunnen versterken in het oppakken van gedragsmatige aspecten in de taalontwikkeling. Daarnaast heb ik ouders en behandelaars gecoacht op het gebied van communicatie en psycho-educatie. Ik geloof dat deze ervaring mij in staat stelt een waardevolle bijdrage te leveren en van toegevoegde waarde te zijn binnen het multidisciplinaire team.

Bij [bedrijf] krijg ik de mogelijkheid om mij verder te ontwikkelen, dankzij ervaren collega’s en opleidingsmogelijkheden. Daarnaast biedt [bedrijf] goede arbeidsvoorwaarden, zoals een arbeidsovereenkomst voor een jaar met uitzicht op een vast contract, een passend salaris en een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.

Als logopedist heb ik een hbo-diploma Logopedie en ben ik ingeschreven in het kwaliteitsregister. Ik heb ervaring op het gebied van spraak-taaldiagnostiek en -behandeling en ben georiënteerd op het gebied van groepsbehandeling. Ik ben klaar om mijn kennis en expertise in te zetten bij [bedrijf] in Den Haag.

Ik ben zeer enthousiast geworden om als logopedist aan de slag te gaan bij Kentalis in Den Haag. Ik kijk uit naar de mogelijkheid om mijn motivatie nader toe te lichten tijdens een gesprek. Dank u wel voor uw tijd en overweging.

Met vriendelijke groet,

[Je naam]

Terug naar boven


Voorbeeld motivatiebrief: Logopedist Gehandicaptenzorg

[Je naam]
[Je adres]
[Postcode en woonplaats]
[Je e-mailadres]
[Je telefoonnummer]

[Bedrijfsnaam]
[T.a.v. Afdeling Personeelszaken]
[Adres bedrijf]
[Postcode en plaats bedrijf]

[Plaats], [Datum]

Betreft: Sollicitatie Logopedist Gehandicaptenzorg

Geachte heer/mevrouw,

Middels deze motivatiebrief wil ik graag mijn interesse uiten in de functie van logopedist bij [bedrijf]. De vacaturetekst heeft mijn aandacht getrokken omdat ik enthousiast word van het bieden van hoogwaardige logopedische zorg aan mensen met uiteenlopende beperkingen. Ik geloof dat iedereen recht heeft op goede communicatie en ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om hieraan bij te dragen.

Als gedreven logopedist heb ik ervaring met het diagnostceren, behandelen en evalueren van spraak- en taalstoornissen, communicatieproblemen en slikproblematiek. Ik vind het belangrijk om altijd in te spelen op de individuele behoeften en mogelijkheden van mijn cliënten. Ik heb ervaring met het werken met zowel kinderen als volwassenen, en ik ben in staat om mijn behandelingen aan te passen aan de verschillende doelgroepen.

In mijn werk hecht ik veel waarde aan een holistische benadering van de zorg. Samenwerken met andere professionals binnen de gehandicaptenzorg is voor mij vanzelfsprekend. Ik geloof dat een multidisciplinaire aanpak de algehele zorg en ontwikkeling van cliënten bevordert. Ik heb goede communicatievaardigheden en ik ben een echte teamspeler.

Wat mij aanspreekt aan deze vacature is de diversiteit aan taken en verantwoordelijkheden. Ik zie het als een uitdaging om logopedisch onderzoek uit te voeren en behandelplannen op maat op te stellen. Daarnaast vind ik het fijn om cliënten te begeleiden bij het verbeteren van hun communicatieve vaardigheden en het optimaliseren van hun communicatie met behulp van diverse hulpmiddelen en technieken. Het geven van advies en voorlichting aan cliënten en hun families vind ik ook erg waardevol.

Ik ben een nauwkeurige en gedetailleerde werker, wat zich uit in een accuraat bijhouden van administratie en rapportage van de behandelingen. Ik ben in het bezit van een afgeronde opleiding Logopedie op masterniveau en ik ben geregistreerd als logopedist bij het Kwaliteitsregister Paramedici.

Om mijn motivatie kracht bij te zetten wil ik graag een persoonlijk voorbeeld met u delen. Onlangs heb ik een kind begeleid met een ernstige taalstoornis. Dit kind had grote moeite met communiceren en ik heb hem geholpen om zijn communicatieve vaardigheden te verbeteren door middel van oefeningen en diverse hulpmiddelen. De vooruitgang die dit kind heeft geboekt en het positieve effect dat het heeft gehad op zijn algehele functioneren, hebben mij enorm gemotiveerd om verder te gaan in dit vakgebied.

Ik zie uit naar een eventuele kennismaking om de mogelijkheden te bespreken. Bijgevoegd vindt u mijn cv voor meer informatie over mijn werkervaring en opleiding.

Met vriendelijke groet,

[Je naam]

Terug naar boven


Voorbeeld motivatiebrief: Assistent Logopedist

[Je naam]
[Je adres]
[Postcode en woonplaats]
[Je e-mailadres]
[Je telefoonnummer]

[Bedrijfsnaam]
[T.a.v. Afdeling Personeelszaken]
[Adres bedrijf]
[Postcode en plaats bedrijf]

[Plaats], [Datum]

Betreft: Sollicitatie Assistent Logopedist

Geachte heer/mevrouw,

Mijn naam is [naam] en ik ben een laatstejaarsstudent Logopedie met een grote affiniteit voor de ouderenzorg. Ik ben erg enthousiast over de vacature voor Assistent Logopedist bij [bedrijf]. Het lijkt mij een geweldige kans om tijdens mijn studie al praktijkervaring op te doen én bij te verdienen.

Als Assistent Logopedist zal ik samenwerken met de collega’s van Logopedie op verschillende locaties van [bedrijf] in Den Haag. Dit maakt het werk enorm afwisselend, omdat ik zal werken met diverse doelgroepen. Ik zal mensen onderzoeken, behandelen en begeleiden met afasie, dysartrie, aangezichtsverlamming, rechterhemisfeerletsel, communicatieproblematiek, eet- en drinkproblematiek en slechthorendheid binnen een intramurale setting. Deze setting omvat somatische, psychogeriatrische en revalidatie-afdelingen. Ik ben ervan overtuigd dat ik met mijn kennis en vaardigheden een waardevolle bijdrage kan leveren aan het welzijn van de patiënten.

Wat mij met name aanspreekt in deze functie is de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen in de ouderenzorg. Ik heb een hoge mate van creativiteit en flexibiliteit, waarmee ik mij gemakkelijk kan aanpassen aan de behoeften en wensen van de patiënten. Bovendien ben ik inzetbaar op meerdere locaties binnen HWW zorg, wat mij de mogelijkheid biedt om mijn kennis en vaardigheden in te zetten op verschillende vlakken.

Een persoonlijk voorbeeld dat mijn belangrijkste kwaliteiten illustreert is het moment waarop ik tijdens mijn stage een oudere patiënt met afasie heb kunnen helpen bij het herwinnen van zijn spraakvermogen. Ik heb hierbij mijn creativiteit ingezet om nieuwe en effectieve methoden toe te passen, en met succes. Dit heeft mij enorm gemotiveerd om mij verder te ontwikkelen in het vakgebied en om mijn passie voor de ouderenzorg nog verder te versterken.

[bedrijf] biedt mij als Assistent Logopedist de mogelijkheid om deel uit te maken van een jonge, eigentijdse onderneming die volop in beweging is. Hierdoor krijg ik de kans om mijn eigen ideeën uit te dragen en in de praktijk te brengen. Daarnaast spreekt ook het pakket van interessante arbeidsvoorwaarden mij enorm aan. Denk hierbij aan een eindejaarsuitkering, collectieve zorgverzekering en de mogelijkheid om deel te nemen aan het Keuzemodel.

Ik kijk er naar uit om mijn enthousiasme, kennis en vaardigheden in te zetten als Assistent Logopedist bij [bedrijf] en zou graag mijn motivatie en ervaringen persoonlijk toelichten in een gesprek. Ik kijk uit naar een positieve reactie.

Met vriendelijke groet,

[naam]

Terug naar boven

Let op: Zowel deze sollicitatiebrief voor Logopedist als alle andere zijn bedoeld als voorbeeld. Een sollicitatiebrief of motivatiebrief is doorgaans niet langer dan 1 A4. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij ieders situatie zijn onze brieven langer dan gebruikelijk, gebruik dus enkel dat wat voor jou van toepassing is.