Motivatiebrief Klinisch Psycholoog – gratis downloads 👇

 

Op deze pagina, 4 gratis voorbeeld motivatiebrieven voor Klinisch Psycholoog gebaseerd op actuele vacatures:
1. Klinisch Psycholoog
2. Klinisch Psycholoog – Poli Trauma
3. Klinisch psycholoog polikliniek Jongvolwassenen
4. Klinisch psycholoog volwassenen

Gebruik gratis onderstaande voorbeeldbrieven die zijn gebaseerd op actuele vacatures en dus up-to-date. Perfect als inspiratie en eenvoudig aan te passen om jouw eigen, unieke motivatiebrief te creëren.

Vind je het lastig om ze aan te passen naar je eigen situatie? Dan raden we je aan om onze uitgebreide gids voor het schrijven van een motivatiebrief erbij te pakken.


Voorbeeld motivatiebrief: Klinisch Psycholoog

[Je naam]
[Je adres]
[Postcode en woonplaats]
[Je e-mailadres]
[Je telefoonnummer]

[Bedrijfsnaam]
[T.a.v. Afdeling Personeelszaken]
[Adres bedrijf]
[Postcode en plaats bedrijf]

[Plaats], [Datum]

Betreft: Sollicitatie Klinisch Psycholoog

Geachte heer/mevrouw,

Graag wil ik mijn interesse uiten in de functie van Klinisch-Psycholoog bij [bedrijf]. De mogelijkheid om deel uit te maken van de afdeling Medische Psychologie en samen te werken met een team van ervaren professionals spreekt me erg aan.

Ik ben enthousiast over het werken met kinderen en jeugdigen van 0 t/m 18 jaar en ik heb ruime ervaring in het bieden van psychologische zorg aan deze doelgroep. Zo heb ik gewerkt met kinderen en ouders die te maken hebben met chronische en/of ernstige ziekten, lichamelijk onverklaarde klachten, voedingsproblemen en ontwikkelingsproblemen. In een eerdere functie heb ik psychodiagnostiek verricht in samenwerking met een psychodiagnostisch werker en (kortdurende) behandelingen uitgevoerd. Daarnaast heb ik bijgedragen aan de opleiding van psychologiestudenten en GZ-psychologen, en scholing verzorgd voor medisch specialisten, verpleegkundigen en paramedici.

Wat mij aanspreekt in deze vacature is de grote diversiteit in zorg en behandelingen die binnen [bedrijf] geboden worden. Het biedt mij de mogelijkheid om me verder te ontwikkelen en mijn kennis en ervaring toe te passen in een medische setting. Daarnaast waardeer ik het samenwerken in goed functionerende teams en de ruimte voor intervisie die de vakgroep biedt. Als specialist zie ik het belang van mijn bijdrage aan staftaken zoals vakgroepvertegenwoordiging en deelname in ziekenhuiscommissies en/of werkgroepen.

Ik ben klinisch psycholoog met specialisatie K&J en heb ervaring met gedragstherapeutische en cognitief therapeutische principes in het werken met kinderen en hun ouders. Daarnaast heb ik kennis van en belangstelling voor somatische ziekten. Ik ben in staat om zelfstandig te werken in de diagnostiek en behandeling van mijn patiënten, maar vind het ook belangrijk om als teamplayer te kunnen afstemmen met verwijzers en medebehandelaars voor een integrale behandeling. Ik heb visie en ben beleidsmatig sterk.

Graag zou ik mijn enthousiasme voor deze functie in een persoonlijk gesprek toelichten. Ik zie uit naar de mogelijkheid om mijn ervaring en kwaliteiten als Klinisch-Psycholoog bij [bedrijf] in te kunnen zetten. Dank u wel voor uw tijd en aandacht.

Met vriendelijke groet,

[Je naam]

Terug naar boven


👇 De voorbeeld motivatiebrieven gaan verder onder dit blok

Je vindt voorbeeld motivatiebrieven voor ieder beroep en in elke branche. Ga direct naar jouw branche:
administratief & secretarieel | beleid & organisatie | commercieel & verkoop | design & marketing | detailhandel | horeca & toerisme | industrie & productie | installatie reparatie & onderhoud | IT en development | onderwijs | schoonmaak | supermarkt | transport & Logistiek | vakantiebaan | voeding & beweging | werving & selectie | zorg en welzijn.

Terug naar boven


Voorbeeld motivatiebrief: Klinisch Psycholoog – Poli Trauma

[Je naam]
[Je adres]
[Postcode en woonplaats]
[Je e-mailadres]
[Je telefoonnummer]

[Bedrijfsnaam]
[T.a.v. Afdeling Personeelszaken]
[Adres bedrijf]
[Postcode en plaats bedrijf]

[Plaats], [Datum]

Betreft: Sollicitatie Klinisch Psycholoog – Poli Trauma

Geachte heer/mevrouw,

Met grote interesse las ik de vacature voor Klinisch Psycholoog – Poli Trauma bij [bedrijf]. Het is mijn ambitie om bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek en het doorontwikkelen van traumabehandeling. Daarnaast spreekt het mij enorm aan om onderdeel te zijn van een team met veel expertise en ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van EMDR. Graag wil ik mijn enthousiasme en expertise inzetten als Klinisch Psycholoog binnen jullie organisatie.

Als Klinisch Psycholoog ben ik gespecialiseerd in traumabehandeling. Ik heb ruime ervaring met het behandelen van patiënten met PTSS en dissociatieve stoornissen gerelateerd aan ernstige vroegkinderlijke traumatisering. Mijn belangrijkste kwaliteit is mijn vermogen om een veilige behandelomgeving te creëren waarin patiënten zich op hun gemak voelen en de nodige stappen durven te zetten in hun herstelproces. Ik neem ook graag het voortouw en inspireer mijn collega’s door mijn kennis over te dragen en ontwikkeling te stimuleren.

Wat mij aanspreekt in deze vacature is de mogelijkheid om te participeren in wetenschappelijk onderzoek en het oppakken van een belangrijke rol bij het opzetten van een onderzoeksafdeling. Ik geloof sterk in de meerwaarde van onderzoek om behandelingen te verbeteren en de effectiviteit ervan te meten. Daarnaast vind ik het inspirerend om bij te dragen aan de ontwikkeling van een nieuw intensief behandelaanbod voor patiënten met PTSS.

Ik ben trots op mijn BIG-registratie als Klinisch Psycholoog en heb ruime ervaring met EMDR en complexe casuïstiek. Ik denk kritisch mee bij het aanscherpen van behandelingen en houd rekening met wetenschappelijke ontwikkelingen en teamprocessen. Daarnaast beschik ik over de kwaliteiten om mijn collega’s te inspireren en kennis over te dragen.

Ik kijk ernaar uit om onderdeel te zijn van het multidisciplinaire team binnen [bedrijf]. De focus op het versterken van de autonomie van de patiënt en het behandelen volgens het 3 fase model sluiten goed aan bij mijn visie en werkwijze. Ik ben ervan overtuigd dat ik met mijn expertise en enthousiasme een waardevolle bijdrage kan leveren aan het team en de patiëntenzorg.

Met vriendelijke groet,

[Je naam]

Terug naar boven


Voorbeeld motivatiebrief: Klinisch psycholoog polikliniek Jongvolwassenen

[Je naam]
[Je adres]
[Postcode en woonplaats]
[Je e-mailadres]
[Je telefoonnummer]

[Bedrijfsnaam]
[T.a.v. Afdeling Personeelszaken]
[Adres bedrijf]
[Postcode en plaats bedrijf]

[Plaats], [Datum]

Betreft: Sollicitatie Klinisch psycholoog polikliniek Jongvolwassenen

Geachte heer/mevrouw,

Met veel interesse las ik de vacaturetekst voor de functie van klinisch psycholoog polikliniek Jongvolwassenen bij GGZ inGeest in Haarlem. Ik ben zeer enthousiast over deze vacature en ik geloof dat mijn ervaring en kwaliteiten perfect aansluiten bij de vereisten van deze functie.

Wat mij vooral aanspreekt in deze vacature is de mogelijkheid om mee te werken aan baanbrekend onderzoek en innovatieve behandelingen. Als klinisch psycholoog bij GGZ inGeest zal ik sterk verbonden zijn met de academische wereld, waardoor ik constant op de hoogte blijf van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en behandelingen. Ik vind het inspirerend om mijn kennis en ervaring in te zetten voor de ontwikkeling van de mentale gezondheidszorg.

Daarnaast spreekt de diversiteit in problematiek mij aan. Op de polikliniek Jongvolwassenen zal ik te maken krijgen met een breed scala aan psychische problemen. Dit betekent dat ik kan werken met diverse casussen en complexe situaties, wat ik als uitdagend en interessant beschouw. Ik heb ervaring met verschillende behandelmethoden, waaronder CGT, EMDR, DGT, schematherapie, systeemtherapie en psycho-educatie. Ik ben dus goed uitgerust om passende zorg te bieden aan de cliënten van de polikliniek.

Een voorbeeld waarin mijn belangrijkste kwaliteiten naar voren komen, is mijn ervaring als klinisch psycholoog bij [naam instelling]. Hier heb ik samengewerkt met een multidisciplinair team, bestaande uit verschillende professionals zoals psychiaters, psychologen en therapeuten. In deze setting heb ik mijn vermogen ontwikkeld om effectief samen te werken en te communiceren met verschillende disciplines. Ik ben een verbinder, innovator en ambassadeur van goede zorg.

Wat deze functie extra bijzonder en leuk maakt, is de kans om mede vormgever te zijn van de polikliniek Jongvolwassenen in Haarlem. Ik ben erg gedreven en gemotiveerd om samen met het team deze polikliniek verder te ontwikkelen. Ik geloof in het belang van een positieve werkomgeving en een hecht team, en ik draag graag bij aan het creëren van zo’n omgeving.

Ik sta te popelen om bij GGZ inGeest aan de slag te gaan als klinisch psycholoog polikliniek Jongvolwassenen in Haarlem. Ik geloof dat mijn ervaring, kwaliteiten en enthousiasme goed aansluiten bij deze functie en bij het streven van GGZ inGeest naar de beste zorg. Ik kijk er dan ook naar uit om mijn bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de mentale gezondheidszorg en het ondersteunen van jongvolwassenen in deze cruciale fase van hun ontwikkeling.

Met vriendelijke groet,

[Je naam]

Terug naar boven


Voorbeeld motivatiebrief: Klinisch psycholoog volwassenen

[Je naam]
[Je adres]
[Postcode en woonplaats]
[Je e-mailadres]
[Je telefoonnummer]

[Bedrijfsnaam]
[T.a.v. Afdeling Personeelszaken]
[Adres bedrijf]
[Postcode en plaats bedrijf]

[Plaats], [Datum]

Betreft: Sollicitatie Klinisch psycholoog volwassenen

Geachte heer/mevrouw,

Met veel enthousiasme solliciteer ik op de functie van Klinisch Psycholoog Team Volwassenen bij [bedrijf]. De vacaturetekst spreekt mij aan vanwege de mogelijkheid om buiten de gebaande paden te werken, nieuwe inzichten te implementeren en een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk. Daarnaast ben ik erg geïnteresseerd in de dynamische en hiërarchie-vrije organisatiecultuur van [bedrijf].

In mijn carrière als klinisch psycholoog heb ik ruime ervaring opgedaan met het stellen van diagnoses in complexe situaties en het bepalen van de juiste vorm van diagnostiek en behandeling. Ik kan snel schakelen en ben in staat om effectieve behandelplannen op te stellen en te evalueren. Daarnaast heb ik managementvaardigheden ontwikkeld waarmee ik professionals kan aansturen en begeleiden. Een voorbeeld dat mijn belangrijkste kwaliteiten illustreert, is mijn succesvolle begeleiding van een team van GZ psychologen in opleiding. Door mijn betrokkenheid en ondersteuning hebben zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en competente professionals.

Wat mij aantrekt in deze functie bij [bedrijf] is de mogelijkheid om mijn kennis en ervaring te delen met collega’s en bij te dragen aan de innovatie en kwaliteitsbewaking binnen het team. Ik hecht veel waarde aan het continu bijleren en het delen van nieuwe wetenschappelijke inzichten. Dit sluit perfect aan bij de focus van [bedrijf] op vernieuwing en ontwikkeling.

Daarnaast biedt [bedrijf] verschillende voordelen die mij aanspreken, zoals een marktconform salaris, een opleidingsbudget en flexibele werkdagen. Het feit dat [bedrijf] veel aandacht besteedt aan zowel haar medewerkers als haar cliënten, toont aan dat zij waarde hecht aan een goede werkomgeving en het welzijn van haar werknemers.

Ik ben ervan overtuigd dat mijn ervaring, kennis en persoonlijkheid een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het team van [bedrijf]. Ik kijk ernaar uit om deze sollicitatie verder toe te lichten in een persoonlijk gesprek. Dank u wel voor uw tijd en overweging.

Met vriendelijke groet,

[Je naam]

Terug naar boven

Let op: Zowel deze sollicitatiebrief voor Klinisch Psycholoog als alle andere zijn bedoeld als voorbeeld. Een sollicitatiebrief of motivatiebrief is doorgaans niet langer dan 1 A4. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij ieders situatie zijn onze brieven langer dan gebruikelijk, gebruik dus enkel dat wat voor jou van toepassing is.