Shi Dane
Moezel 169
6003 AS Weert

Scholengemeenschap Weert
t.a.v. de heer G.A.P. Mathijssen
Steenspil 174
6003 BS Weert

Weert, [DATUM]

Betreft: vacature docent

Geachte heer Mathijssen,

Op de website van uw scholengemeenschap geeft u aan op zoek te zijn naar een gemotiveerde en leergierige docent Engels. Na ons telefoongesprek van [DATUM] ben ik meer en meer enthousiast geraakt over de vacature en wil ik mijn motivatie graag middels deze brief toelichten.

Vorig jaar heb ik de lerarenopleiding Engels afgerond en momenteel werk ik als invalkracht op [SCHOOL] in [PLAATS]. Daar geef ik als docent Engels les aan het eerste en tweede jaar MBO. Naast mijn werk als docent geef ik huiswerkbegeleiding aan leerlingen van het HAVO en VWO die moeite hebben met het vak Engels. Hierdoor heb ik zowel ervaring in het lesgeven aan groepen als in het geven van individuele begeleiding.

Beide functies vervul ik met veel enthousiasme en ik ervaar het als zeer zinvol en dankbaar werk. Enthousiasme is echter niet het enige wat mij typeert. Ik ben gedreven, leergierig en een bruggenbouwer. Door mijn open houding zorg ik ervoor dat ik zowel voor leerlingen als voor collega’s makkelijk te benaderen ben. Als docent geeft het mij veel voldoening om leerlingen te zien groeien in hun ontwikkeling gedurende het schooljaar. Ook voor mezelf vind ik het belangrijk om te blijven groeien in mijn werk als docent. Ik houd alle ontwikkelingen in het onderwijs dan ook nauwlettend in de gaten. Tevens vind ik het erg leerzaam en interessant om zelf lesstof te ontwikkelen en projecten inhoudelijk vorm te geven.

Uw scholengemeenschap spreekt mij enorm aan omdat u in de vacature en tijdens ons telefoongesprek aangaf veel waarde te hechten aan kwalitatief goed onderwijs en gemotiveerde leerlingen en leerkrachten. Ook het meegaan met de moderne tijd op het gebied van ICT in de klas heeft mijn aandacht. Ik maak als docent namelijk graag gebruik van bijvoorbeeld internet om het lesmateriaal levendiger te maken. Op deze manier onthoudt de nieuwe generatie leerlingen de stof veel beter en maakt het de les voor hen veel leuker en minder droog. In uw vacature geeft u ook aan dat inlevingsvermogen in deze generatie leerlingen zeer belangrijk is. Ik blijf op de hoogte door simpelweg te praten met leerlingen over wat hen nu dagelijks bezighoudt. Leerzaam èn leuk!

Ik hoop dat ik uw nieuwsgierigheid heb gewekt middels mijn curriculum vitae en bijbehorende brief. Docent op uw scholengemeenschap is een functie waarin ik mij echt thuis zal voelen. Graag licht ik dit nog verder toe in een persoonlijk gesprek.

Met vriendelijke groet,

Shi Dane

Let op: Zowel deze sollicitatiebrief voor Docent als alle andere zijn bedoeld als voorbeeld. Een sollicitatiebrief of motivatiebrief is doorgaans niet langer dan 1 A4. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij ieders situatie zijn onze brieven langer dan gebruikelijk, gebruik dus enkel dat wat voor jou van toepassing is.